เด็กทารกต้องการสารอาหาร อะไรบ้าง?


สารอาหารที่เด็กทารกต้องการ มีอะไรบ้าง?
สารอาหารที่เด็กทารกต้องการ มีอะไรบ้าง?

สารอาหารที่เด็กทารกต้องการมี ดังนี้..


1. พลังงาน เด็กทารกต้องการพลังงานวันละประมาณ 120 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว เด็กทารกจะกินมากในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลงเหลือประมาณวันละ 110 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว ความต้องการพลังงานของเด็กทารกที่ลดลง สังเกตได้จากการที่เด็กกินนมและอาหารน้อยลง


2. โปรตีนเด็กทารกต้องการโปรตีนมาก เพื่อใช้สร้างเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงอายุ 1 ปี เด็กทารกจะมีน้ำหนักตัวเป็น 3 เท่าของน้ำหนักแรกคลอด โปรตีนที่เด็กทารกต้องการได้มาจากน้ำนมแม่ หรือนมผงที่ใช้เลี้ยงเด็กทารก ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรก ต้องการประมาณวันละ 1.5-2.5 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว โดยเฉลี่ย ประมาณ 2.2 กรัม และในช่วง 6 เดือนหลังต้องการประมาณ 2.0 กรัม ปัจจุบันนมผงที่ใช้เลี้ยงเด็กทารกบางชนิดมีโปรตีนสูงถึง 3 กรัม ซึ่งอาจสูงเกินไป และอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของไตท่ีต้องขับยูเรียออกจากร่างกาย


ข้าวกล้อง อุดมไปด้วยสารอาหารแร่ธาตุวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ข้าวกล้อง อุดมไปด้วยสารอาหารแร่ธาตุวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

3. ไขมันเด็กทารกต้องการไขมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อเป็นแหล่งของกรดไขมันจำเป็น คือ กรดลิโนเลอิก ปริมาณไขมันที่มีอยู่ในน้ำนมแม่ หรือนมผง เพียงพอตามที่ร่างกายทารกต้องการ ไม่ควรให้เด็กได้รับอาหารที่มีไขมันมากเกินไป


4. คาร์โบไฮเดรต ความต้องการคาร์โบไฮเดรตของเด็กทารกขึ้นอยู่กับจำนวนพลังงานที่ใช้ แต่อาหารเด็กทารกไม่ควรมี

คาร์โบไฮเดรตมากเกินไป เพราะจะทำให้เด็กอิ่มเร็ว และทำให้ได้รับสารอาหารชนิดอื่นน้อยลงโดยเฉพาะสารอาหารโปรตีน


5. น้ำ

เด็กทารกต้องการน้ำมาก เพราะเด็กทารกสูญเสียน้ำทางไตในรูปของปัสสาวะและสูญเสียเหงื่อทางผิวหนัง เด็กจะอยู่ในภาวะขาดน้ำได้ง่าย ต้องให้เด็กทารกกินน้ำอยู่เสมอ สำหรับเด็กทารกที่อยู่ในอากาศอบอุ่น ควรได้รับน้ำโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 150 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว หากอากาศร้อนมาก เช่น ในฤดูร้อนควรได้รับน้ำเพิ่มมากขึ้น


ข้าวกล้องงอก ไฮเฮง ออร์แกนิค
ข้าวกล้องงอก ไฮเฮง ออร์แกนิค

6. แคลเซียม เด็กทารกต้องการแคลเซียมประมาณวันละ 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว เพื่อให้เพียงพอสำหรับนำไปใช้สร้างกระดูกและฟัน เด็กทารกที่เลี้ยงด้วยน้ำนมแม่ อาจได้รับแคลเซียมน้อยกว่าเด็กทารกที่เลี้ยงด้วยนมผง ยิ่งถ้ามารดาได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ จะทำให้เด็กทารกขาดแคลเซียมได้ง่ายด้วย


7. เหล็ก

เด็กทารกต้องการเหล็กเพิ่มมากขึ้น ตามสัดส่วนของขนาดร่างกายที่เพิ่มขึ้น เพราะต้องนำเหล็กไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบิน เด็กทารกควรได้รับเหล็กประมาณวันละ 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว

เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม จะต้องการเหล็กมากขึ้นในช่วง 6 เดือนแรก ประมาณวันละ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในน้ำนมแม่มีเหล็กน้อย ยิ่งถ้ามารดาอยู่ในภาวะขาดเหล็ก หรือเกิดภาวะโลหิตจาง จะทำให้เด็กทารกขาดเหล็กได้ง่าย


8. วิตามินเอ

เด็กทารกต้องการวิตามินเอวันละ 1,400 หน่วยสากล ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่ทั้งในน้ำนมแม่และน้ำนมวัว แหล่งของวิตามินเอที่ดี คือ น้ำมันตับปลา


9. วิตามินดี

ทั้งน้ำนมแม่และน้ำนมวัวมีวิตามินดีน้อย ต้องให้วิตามินดีเสริมวันละ 400 หน่วยสากล อาหารสำหรับเลี้ยงเด็กทารกส่วนใหญ่จะเสริมวิตามินดี ถ้าเด็กทารกได้รับน้ำมันตับปลาเพื่อเสริมวิตามินเอจะได้รับวิตามินดีจากน้ำมันตับปลาด้วย


ผักผลไม้ ที่มาของวิตามินต่างๆ
ผักผลไม้ ที่มาของวิตามินต่างๆ

10. วิตามินซี เด็กทารกต้องการวิตามินซีวันละ 35 มิลลิกรัม ในน้ำนมแม่และน้ำนมวัวมีวิตามินซีต่ำมาก เด็กทารกจะต้องได้รับวิตามินซีเสริมจากน้ำส้มคั้น จึงควรให้เด็กทารกดื่มน้ำส้มคั้นทุกวัน


11. วิตามินบีหนึ่ง

เด็กทารกต้องการวิตามินบีหนึ่งประมาณวันละ 0.3-0.5 มิลลิกรัม แต่ในน้ำนมแม่และน้ำนมวัวมีวิตามินบีหนึ่งน้อยกว่าที่ร่างกายเด็กทารกต้องการ จึงต้องได้รับวิตามินบีหนึ่งเสริมด้วย


12. วิตามินบีสองและไนอะซิน

ในน้ำนมแม่และน้ำนมวัวมีวิตามินบีสองเพียงพอแก่ความต้องการของเด็กทารก ซึ่งต้องการประมาณวันละ 0.4-0.6 มิลลิกรัม แต่มีไนอะซินไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทดแทนได้ ถ้าร่างกายได้รับกรดแอมิโนทริพโตเฟนจากโปรตีนในน้ำนมเพียงพอ เพราะกรดแอมิโน ทริพโตเฟน 60 มิลลิกรัม สามารถเปลี่ยนเป็นไนอะซินได้ 1 มิลลิกรัม ในร่างกาย


13. กรดลิโนเลอิก

กรดลิโนเลอิกเป็นกรดไขมันที่จำเป็นสำหรับร่างกายเด็กทารกเป็นอย่างมาก เด็กทารกควรได้รับกรดลิโนเลอิกไม่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมด โดยเฉลี่ยเด็กทารกช่วงอายุ 2-4 เดือน ควรได้รับกรดลิโนเลอิกประมาณ 1.4 เปอร์เซ็นต์ ของพลังงานทั้งหมดอ้างอิง : นิธิยา รัตนาปนนท์.ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร (online). เข้าถึงได้จาก. https://goo.gl/rD4iX8 .วันที่สืบค้น 29 ธันวาคม 2560.


รู้ก่อนใคร..!

ไอเดียทำอาหารเด็ก และเคล็ดลับเพื่อลูก..แอด LINE ID: @highheng ไว้เลยค่ะ

ไลน์ ข้าวกล้องงอก ไฮเฮง | LINE ID: @highheng