• DeawStore

เก่า Vs ใหม่ ต่างกันตรงไหน?


น้ำมันถั่วดาวอินคา ตรา ไฮเฮง (ตัวใหม่) มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยมี 2 ส่วนหลักๆ เพื่อรองรับการส่งออก ซึ่งปัจจุบันเริ่มจำหน่ายในประเทศลาว และกัมพูชา


1. มาตรฐานการผลิต

น้ำมันถั่วดาวอินคา ตรา ไฮเฮง (ตัวใหม่) ใช้การผลิตมาตรฐาน Good Manufacturing Practice เรียกย่อว่า GMP คือ กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และ การขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการ ที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค


2. บรรจุภัฑณ์ (package)

น้ำมันถั่วดาวอินคา ตรา ไฮเฮง (ตัวใหม่) เลือกใช้บรรจุภัฑณ์ (package) เป็นขวดแก้วในการบรรจุซึ่งมีข้อดีดังนี้

- ขวดแก้วสามารถใช้ความร้อนสูงในการฆ่าเชื้อได้ก่อนบรรจุได้

- ขวดแก้วไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารที่ใช้ในการทำขวด

- ขวดแก้วมีความเป็นกลางและไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในทำให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยสูง


น้ำมันถั่วดาวอินคา ไฮเฮง ใน สปป.ลาว


เยี่ยมชมร้านค้า >คลิก<
#น้ำมัน #ถั่ว #ดาว #อินคา #ดาวอินคา #น้ำมันถั่วดาวอินคา #ถั่วดาวอินคา #ไฮเฮง

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น