เด็กอายุ 6-23 เดือน ต้องการพลังงานจากอาหารตามวัย วันละเท่าไหร่? | และควรป้อนอาหารกี่มื้อในแต่ละวัน?

By #ข้าวกล้องงอก #ไฮเฮง

เมื่อเด็กอายุ 6 เดือน ควรได้รับอาหารตามวัย (complementary foods) หรืออาหารอื่นที่นอกเหนือจากนมแม่ หรือที่เราว่า อาหารเสริมเด็ก ควบคู่ไปกับการได้รับนมแม่ จนถึงอายุ 1½ - 2 ปี ช่วงนี้ร่างกายของเด็กจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสมอง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของน้ำหนักสมองผู้ใหญ่ เด็กจึงต้องการสารอาหารมากกว่าวัยอื่น ช่วงนี้เด็กจึงต้องการพลังงานจากอาหารที่เพียงพอ จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและเพื่อรักษาสภาพสมดุลร่างกาย และมีสำรองให้ร่างกายใช้ เมื่อเด็กมีกิจกรรม เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น หรือในยามเจ็บป่วย อาหารที่ให้พลังงานคือ ข้าว - แป้ง - ธัญพืชต่างๆ น้ำตาลและไขมันจากพืชและสัตว์
1. ความต้องการพลังงาน ต่อวันจากอาหารตามวัย (complementary foods) ของเด็กในกลุ่มอายุต่างๆ เมื่อได้รับนมแม่ปริมาณปานกลาง


เด็กอายุ 6-8 เดือน

ต้องการพลังงานในแต่ละวัน = 632 กิโลแคลอรี่

เด็กได้รับนมแม่ในปริมาณปานกลาง เด็กจะได้รับพลังงาน = 431 กิโลแคลอรี่/วัน

พลังงานจากอาหารตามวัยสำหรับเด็ก = 219 กิโลแคลอรี่/วันเด็กอายุ 9-11 เดือน

ต้องการพลังงานในแต่ละวัน = 702 กิโลแคลอรี่

เด็กได้รับนมแม่ในปริมาณปานกลาง เด็กจะได้รับพลังงาน = 379 กิโลแคลอรี่/วัน

พลังงานจากอาหารตามวัยสำหรับเด็ก = 323 กิโลแคลอรี่/วันเด็กอายุ 12-17 เดือน

ต้องการพลังงานในแต่ละวัน = 797 กิโลแคลอรี่

เด็กได้รับนมแม่ในปริมาณปานกลาง เด็กจะได้รับพลังงาน = 346 กิโลแคลอรี่/วัน

พลังงานจากอาหารตามวัยสำหรับเด็ก = 451 กิโลแคลอรี่/วันเด็กอายุ 18-23 เดือน

ต้องการพลังงานในแต่ละวัน = 902 กิโลแคลอรี่

เด็กได้รับนมแม่ในปริมาณปานกลาง เด็กจะได้รับพลังงาน = 346 กิโลแคลอรี่/วัน

พลังงานจากอาหารตามวัยสำหรับเด็ก = 556 กิโลแคลอรี่/วัน2. แหล่งของอาหารที่ให้พลังงาน

กลุ่มสารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ #คาร์โบไฮเดรต #ไขมัน #โปรตีน อาหารทั้งหมดในกลุ่มนี้ จัดเป็นสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกาย และจะขาดไม่ได้เลย

1. คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสำคัญแก่ร่างกาย แหล่งของคาร์โบโฮเดครต มักอยู่ในรูปของแป้ง และน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ พบมากใน ข้าว แป้ง ขนมปัง ผัก ผลไม้ นม และผลิตภัณฑ์จากนม

คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี2. ไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูง ประกอบด้วยกรดไขมันและกลีเซอรอล พบมากในไขมันจากพืช มันสัตว์ นม เนย ถั่ว โดยกรดไขมันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1 กรดไขมันอิ่มตัว พบมากในเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ เครื่องใน ไข่แดง กุ้ง ปู นม และผลิตภัณฑ์จากนม ไขมันประเภทนี้ หากมีมากเกินไปจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันค่ะ

2.2 กรดไขมันไม่อิ่มตัว พบมากในถั่ว เต้าหู้ เห็ด น้ำมันพืช (ยกเว้นน้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม) ช่วยลดการดูดซึมไขมันอิ่มตัว ป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน เราจึงเรียกกรดไขมันชนิดนี้ว่าเป็นไขมันดีนั่นเองค่ะ

ไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
3. โปรตีน ช่วยการเจริญเติบโตและสร้างกล้ามเนื้อต่างๆ เด็กวัยนี้ต้องการโปรตีนวันละ 1.2-1.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลกรัมต่อวัน (18-22 กรัมต่อวัน)


อาหารที่ให้โปรตีน คือ ไข่ นม เนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น เนื้อปลา หมู ไก่ หรืออาจให้อาหารที่เป็นถั่วต้มเปื่อยต่างๆ เต้าหู้ ฯลฯ ที่ใช้ทดแทนอาหารเนื้