ลูกเริ่มอ้วน พ่อแม่ควรดูแลอย่างไร?

ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพบเด็กอ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ทั้งเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน โรคอ้วน

อาจมีสาเหตุจากพันธุกรรมคือครอบครัวที่ทั้งพ่ออและแม่อ้วน ลูกก็มักจะอ้วนด้วย และสาเหตุจาก

สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม


ลูกเริ่มอ้วน พ่อแม่ควรดูแลอย่างไร?

ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องและกิจกรรมทางกายลดลง จะเห็นได้ว่าครอบครัวยุคใหม่มีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผู้ปกครองทำงานและไม่ค่อยมีเวลาดูแลในเรื่องอาหาร เด็กมักอยู่กับพี่เลี้ยง บางครั้งทำให้ได้รับอาหารที่ด้อยคุณค่า มีพลังงานมากเนื่องจากโรคอ้วนทำให้เกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรคที่รักษายาก


ลูกเริ่มอ้วน พ่อแม่ควรดูแลอย่างไร?

ดังนั้นการป้องกันโรคอ้วนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

สิ่งสำคัญคือการปรับปรุงพฤติกรรมการกิน และกิจกรรมทางกายของเด็กให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้ระยะ

เวลาและความอดทน ในเด็กที่เริ่มอ้วนพ่อแม่ควรเสียสละเวลาในการเตรียมอาหารที่เหมาะสมยังคง

เน้นให้อาหารครบ 5 หมู่ แต่ต้องลดงดอาหารทอดและขนมหวาน


ลูกเริ่มอ้วน พ่อแม่ควรดูแลอย่างไร?

รวมทั้งน้ำอัดลมและน้ำหวานต่างๆ ฝึกเด็กให้กินอาหารครบ 3 มื้อและให้นมจืดและผลไม้เป็นอาหารว่าง พาลูกออกกำลังกายหรือให้ลูกวิ่งเล่นกลางแจ้งสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง และชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงของลูก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว ควรให้กำลังใจลูกเมื่อเขาปฎิบัติและพัฒนาตนเองดีขึ้นค่ะ


ที่มา: องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย. ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหาร และโภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี (ชุดที่ 3)

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ


แนะนำข้าวกล้องงอก ไฮเฮง ออร์แกนิค


รู้ก่อนใคร..!

ไอเดียทำอาหารเด็ก และเคล็ดลับเพื่อลูก..แอด LINE ID: @highheng ไว้เลยค่ะ


ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด