8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ


8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

1. ให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความหลากหลาย เด็กทารกควรได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอกับความต้องการ ที่มาของพลังงาน และสารอาหารได้แก่ ข้าว เน้ือสัตว์ ปลา ตับ ไข่ ผักและผลไม้เป็นประจําทุกวัน ให้ไขมันให้เพียงพอ


8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

2. ให้เด็กกินผักและผลไม้ทุกวัน

และกินอาหารให้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะผักใบ เขียวและผักที่มีสีส้ม เช่น ตําลึงผักบุ้ง ผักกาดขาว ฟักทอง แครอท และผลไม้ที่ไม่หวานจัด เช่น กล้วยน้ำหว้า มะละกอสุก เป็นต้น ซึ่งผักและผลไม้เป็นแหล่งของแร่ธาตุ วิตามิน และใยอาหาร


8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

3. ให้เด็กกินเนื้อสัตว์ทุกวัน

เช่น หมู ไก่ ปลา และตับ ซึ่งป็นอาหารที่มีโปรตีนและธาตุเหล็กสูง


8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

4. ให้นมแม่ต่อเนื่องถึงอายุ 2 ปี

สำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี ควรให้นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง หรือนมวัวรสจืด วันละ 2 แก้ว


8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

5. ใช้น้ำมันพืชในการประกอบอาหาร

เพื่อเป็นแหล่งของพลังงาน และกรดไขมันจําเป็น ควรใช้น้ำมันพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการดี เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะกอก เป็นต้น


8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

6. ให้กินอาหารรสธรรมชาติ

ไม่ปรุงแต่งรสอาหารด้วยน้ําตาล น้ําผึ้ง ผงชรูสและผงปรงุรส ไม่ควรให้อาหารรสหวานจัด เค็มจัด

เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วน ฟันฝุ และไขมันในเลือดสูง ซึ่งอาหารที่มีรสเค็มจัด หรือมีโซเดียมสูง ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วย


8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

7. ให้เด็กดื่มน้ําสะอาด

ไม่ให้เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลและคาเฟอีน เช่น น้ํา อัดลม น้ําหวาน ชา กาแฟ และน้ําผลไม้ที่เติมน้ําตาล เป็นต้น


8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

8. เลือกอาหารว่างที่มีคุณภาพให้เด็กทาน

ซึ่งประกอบด้วยอาหารหลายหมู่ หรือผักผลไม้ตามฤดูกาล หลีกเลี่ยงขนมที่มีรสหวานจัด เค็มจัด มันจัด รวมทั้งขนมที่ติดฟัน


8 ข้อแนะนําเพื่อให้เด็กทารก ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ

ด้วยความปราภนาดีจาก ข้าวกล้องงอก ไฮเฮง ออร์แกนิคขอบคุณข้อมูลจาก: คู่มืออาหารตามวัยสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก.สสส.2552

รู้ก่อนใคร..!

ไอเดียทำอาหารเด็ก และเคล็ดลับเพื่อลูก..แอด LINE ID: @highheng ไว้เลยค่ะ